Agnieszka Poniewierka Kancelaria Radcy Prawnego

Kiedy pomiędzy małżonkami dochodzi do rozwodu, zazwyczaj ich niepełnoletnie jeszcze dzieci, pozostają z jednym z nich. Co się dzieje, jeżeli dziecko z takiego małżeństwa pozostaje z rodzicem, który nie jest w stanie sprostać pod względem finansowym? Co, kiedy były małżonek nie jest w stanie sam się utrzymać? Między innymi w tych przypadkach, druga strona zobowiązana jest do płacenia alimentów.

Czym są alimenty?

Słowo alimenty pochodzi od łacińskiego alimentum, czyli pokarm. Jest to cykliczne świadczenie finansowe na rzecz osób fizycznych. Do płacenia alimentów zobligowane zostają inne osoby fizyczne. Obowiązek płacenia alimentów dotyczy pokrewieństwa, małżeństwa i powinowactwa.

Kiedy rodzic musi płacić alimenty dziecku?

Obowiązkiem każdego rodzica jest zapewnienie dziecku odpowiednich warunków do życia. Obowiązek ten trwa do momentu, aż dziecko będzie mogło samodzielnie się utrzymać, bądź jeżeli majątek dziecka pokrywa koszty jego utrzymania.

Jaka jest granica wieku dziecka, do kiedy ma otrzymywać alimenty?

Wspomniano wcześniej, że rodzic ma obowiązek zapewnić dziecku finansowe wsparcie do momentu jego samodzielnego utrzymywania się. Obowiązek ten trwa od samych narodzin dziecka do momentu uzyskania samodzielności. Istnieje mylne przekonanie, że obowiązek płacenia alimentów trwa do ukończenia przez dziecko pełnoletności lub 26 roku życia. Dlaczego jest to błąd? Prawo nie określa danego wieku. Tak więc, nawet jeżeli dziecko jest pełnoletnie i kontynuuje naukę lub nie może się utrzymać – rodzic musi wypłacać mu alimenty. Co więcej, obowiązek alimentacyjny nie wygaśnie w przypadku dziecka chorego lub niepełnosprawnego, ponieważ nie będzie ono w stanie samodzielnie się utrzymać.

Czym jest równa stopa życiowa?

Polega ona na tym, że rodzic jest zobligowany do podzielenia się ze swoim dzieckiem majątkiem, nawet, jeżeli jest on bardzo ubogi. Co więcej, zaspokojenie potrzeb dziecka powinno się odbyć nawet kosztem pochłonięcia majątku rodziców. Jedynym przypadkiem zwolnienia z tego obowiązku jest zupełny brak możliwości zarobkowych rodziców. W myśl tej zasady, rodzic powinien zaspokajać potrzeby dziecka, które są usprawiedliwione, uwarunkowane wiekiem, stanem zdrowia, kierunkiem szkolenia zawodowego i wielu innych.

Nauka dziecka a alimenty

Dziecko pełnoletnie, jednak uczące się będzie otrzymywało alimenty. Jeżeli jednak z różnych przyczyn nie wykazuje ono chęci kontynuowania nauki, nie zalicza egzaminów oraz nie stara się znaleźć pracy – obowiązek alimentacyjny wygasa.

Kiedy majątek trafia w ręce drugiego małżonka?

W przypadku kiedy jeden z małżonków po otrzymaniu wynagrodzenia przestaje się przyczyniać do zaspokajania potrzeb rodziny, drugi małżonek może odwołać się do sądu, który nakaże wypłacić część lub całość kwoty w ręce małżonka „poszkodowanego”. Nim to jednak nastąpi, musi zostać udowodnione, że jeden z małżonków nie przyczynia się do zaspokajania potrzeb rodziny.
Kiedy małżonkowie pozostają we wspólnym pożyciu, zanim zostanie nadany obowiązek alimentacyjny, małżonek ma prawo do złożenia wyjaśnień. O alimenty w tym przypadku można się ubiegać nawet wówczas, gdy małżeństwo nie ma dzieci. Co więcej, sąd może cofnąć ten obowiązek na wniosek małżonka.

Rozwód w świetle prawa

W trakcie małżeństwa, kiedy nie ma rozdzielności, uznaje się, że majątek współmałżonków jest wspólny. Często bywa tak, że tylko jeden małżonek zarabia na rodzinę, kiedy drugi zajmuje się domem, dziećmi itd. Kiedy dochodzi do rozwodu oczywiste jest, że niepracująca osoba nie będzie w stanie się samodzielnie utrzymać, przynajmniej nie od razu. W tym przypadku przysługuje jej prawo do alimentów.
Ma ono miejsce zazwyczaj w przypadku niedostatku rozwiedzionego małżonka, który z różnych przyczyn (choroby, odroczenia zdobywania umiejętności zawodowych na poczet opieki nad dziećmi/prowadzenia domu) nie jest w stanie się samodzielnie utrzymać.

 

Istnieją też inne sytuacje, kiedy jedna osoba musi płacić alimenty drugiej. Często są to dziadkowie płacący wnukom, czy też dzieci płacące starszym, schorowanym rodzicom.

 


Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej – zapraszamy do kontaktu! Zarówno poprzez telefon, jak i pocztę elektroniczną.