Agnieszka Poniewierka Kancelaria Radcy Prawnego

Zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów różnorodny rynek jest znacznie bardziej atrakcyjny od jednolitego. Prawo ochrony konkurencji pozwala uniknąć monopolu, który jest niekorzystnym zjawiskiem i może negatywnie wpływać na interesy konsumentów, producentów i usługodawców. Różnego rodzaju mechanizmy rynkowe regulują poszczególne akty prawne. Jednym z istotniejszych w tym obszarze jest ustawa o nieuczciwej konkurencji. W przypadku pracowników działania w tym zakresie reguluje kodeks pracy, a pracodawca może dodatkowo umieścić w aneksie do umowy konkretne zakazy.

Czym jest nieuczciwa konkurencja?

Przedsiębiorcy rywalizują między sobą w różnych obszarach. O ile ich działania mają na celu uatrakcyjnienie oferty w oczach konsumentów, wszystko odbywa się zgodnie z prawem. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów wprost wskazuje, że niedozwolone są nieuczciwe czyny, które mogą zagrażać interesom innego przedsiębiorcy lub klienta. Świetnym przykładem są wprowadzające w błąd oznaczenia na produktach lub organizowanie dla konsumentów sprzedaży lawinowej. Zgodnie z ustawą wszystkie tego typu działania mogą być powodem postępowania sądowego. Prawo gwarantuje też ochronę konsumentów, którzy mogą ucierpieć z powodu chociażby nieuczciwych reklam.

Nieuczciwa konkurencja w kontekście pracowników

Każdy pracodawca inwestuje w osoby zatrudnione w swojej firmie. Fakt ten dotyczy jednak nie tylko zapłaty za pracę, ale też dzielenia się wiedzą, czy dostępu do poufnych informacji. Umowa o zakazie konkurencji to dobry i zgodny z prawem sposób na ochronę pracodawcy przed nagłą utratą pracownika na rzecz innej firmy lub jego nieuczciwym postępowaniem. Brak możliwości prowadzenia konkurencyjnej działalności oraz podjęcia współpracy z oferującym ją podmiotem – tego przede wszystkim dotyczy określony w ustawie zakaz konkurencji. Kodeks pracy wskazuje, że pracodawca, aby zapewnić sobie ochronę, musi sporządzić odrębny aneks do umowy.

Co zrobić, gdy zakaz konkurencji zostanie złamany?

Zawarte w umowie postanowienia nie zawsze są respektowane. Zdarza się, że w wyniku złamania zakazu konkurencji i nieuczciwej działalności pracodawca poniesie szkodę. Według kodeksu pracy może się to zdarzyć, np. gdy pracownik udostępni innej firmie poufne informacje. Wówczas zgodnie z prawem przedsiębiorca może starać się o odszkodowanie. Umowa o zakazie konkurencji i kodeks dbają jednak też o interesy pracowników. Warunkiem jest obowiązywanie ustaleń przez określony czas po ustaniu stosunku pracy. Zgodnie z ustawą i kodeksem osoba, która w danym czasie nie może podjąć współpracy z firmą konkurencyjną, dostaje odszkodowanie od poprzedniego pracodawcy.