Agnieszka Poniewierka Kancelaria Radcy Prawnego

Nasza kancelaria oferuje wszechstronną pomoc oraz doradztwo, zapewniając wsparcie zarówno dla osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych. Jedną z dziedzin, którą się zajmujemy, jest prawo budowlane – radca prawny może udzielać porad oraz wsparcia w zakresie uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie lub na budowę, a także przeprowadzać redakcję i opiniowanie dokumentów.

Prawo budowlane – zakres usług radcy prawnego

Kancelaria Poniewierka Radcowie Prawni oferuje klientom pomoc w kilku podstawowych obszarach:

  • doradztwo i konsultacje – zapewniamy wsparcie na etapie planowania inwestycji, w tym w zakresie interpretacji przepisów, pomagamy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów i wniosków, a także udzielamy porad dotyczących procedur administracyjnych,
  • reprezentacja przed organami administracji – zajmujemy się sprawami takimi, jak zgłoszenia budowy, pozwolenie na użytkowanie nieruchomości oraz innymi kwestiami, w których prawo budowlane wymaga kontaktów z urzędami i administracją publiczną,
  • obsługa sporów i procedur sądowych – reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach sądowych oraz przed organami arbitrażowymi w sprawach dotyczących prawa budowlanego, w tym w zakresie roszczeń z tytułu wad budowlanych oraz sporów z wykonawcami i dostawcami.

Kancelaria Poniewierka Radcowie Prawni klientom wsparcia na wszystkich etapach realizacji inwestycji — od fazy planowania przez proces budowlany aż po finalizację projektu. Jako prawnik z doświadczeniem w zakresie prawa budowlanego uczestniczy w negocjacjach umów z kontrahentami, doradza w sprawach związanych z finansowaniem projektów, a także pomaga w rozwiązywaniu nietypowych problemów.

Prawo budowlane – porady prawne w Krakowie

Kancelaria Poniewierka Radcowie Prawni udziela klientom zróżnicowanego, dopasowanego do indywidualnych potrzeb wsparcia w rozległej dziedzinie, jaką jest prawo budowlane. Porady prawne, pomoc w uzyskaniu pozwoleń na użytkowanie oraz budowę, a także reprezentacja przed sądem to usługi dostępne zarówno dla osób prywatnych, jak i dla przedsiębiorców.