Agnieszka Poniewierka Kancelaria Radcy Prawnego

Upadłość konsumencka to realna szansa na wyjście z zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów itp. W nawiązaniu do istoty wspomnianej szansy, wniosek do sądu może złożyć właśnie dłużnik. Złożoność sprawy i mierzenie się z problemami, jakie powstają w toku postępowania sądowego, skłania do sięgnięcia po pomoc prawną. Nasza kancelaria oferuje obronę przed egzekucją, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu postępowania.

Czym jest upadłość konsumencka?

Procedura upadłości konsumenckiej przeznaczona jest dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne. Proces ogłoszenia upadłości przebiega podczas specjalnego postępowania, w trakcie, którego sąd ustala czy dłużnik nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań finansowych. Ponadto takie wyjście z zadłużenia jest możliwe pod pewnymi warunkami. Sąd bierze chociażby pod uwagę, czy niewypłacalność nie jest wynikiem celowych działań dłużnika, np. uzyskania pożyczek, o których z góry wiadomo, że nie zostaną spłacone.  

Zadaniem procedury upadłości konsumenckiej jest oddłużenie niewypłacalnej osoby fizycznej. Może dotyczyć ono części lub całego zadłużenia, którego konsument nie ma możliwości spłacić. Składając wniosek do sądu, należy pamiętać, że umorzenie będzie dotyczyło tylko długów zaciągniętych przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.  

Celem przeprowadzenia upadłości konsumenckiej jest uniknięcie wielu postępowań sądowych przeciw jednemu dłużnikowi - podczas jednego postępowania dochodzi bowiem do zaspokojenia roszczeń (z założenia) wszystkich wierzycieli zgodnie z ustanowionymi zasadami (np. podziałem na kategorie poszczególnych długów, który decyduje o kolejności spłaty). W zależności od danego przypadku, może dojść do likwidacji części lub całości posiadanego przez konsumenta majątku. Pozyskane środki finansowe stanowią tzw. „masę upadłości”, którą przeznacza się na spłatę wierzycieli dłużnika.

Upadłość konsumencka bywa lekarstwem na strach

Często upadłość konsumencka jest jedynym sposobem na pozbycie się paraliżującego strachu przed zajęciem nieruchomości przez komornika na rzecz wierzycieli. Wraz z ogłoszeniem upadłości nie nalicza się dodatkowych odsetek od wskazanego długu. W praktyce komornik nie ma już prawa do ścigania dłużnika, bowiem trwające uprzednio postępowanie egzekucyjne umarza się. Uwzględnienie wniosku z korzyścią dla dłużnika oznacza zakończenie wszystkich wskazanych procedur w ramach postępowania egzekucyjnego z mocy prawa. Cały proces upadłości przebiega w trzech głównych etapach, które obejmują: uznanie wniosku (postępowanie w sprawie upadłości konsumenta), właściwe postępowanie upadłościowe i wykonanie planu spłaty wierzycieli. Jednak, jak naprawdę złożony jest ten proces, zależy od indywidualnej sytuacji dłużnika.

Pomoc prawna podczas procedury ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Pierwszym krokiem do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest złożenie wniosku do sądu rejonowego. Formularz powinien zawierać uzasadnienie, czyli opis sytuacji, która dłużnika do tego skłoniła. Podczas wypełniania dokumentów należy również wymienić wszystkie składniki majątku, a także pożyczone fundusze, szczegółową listę całego zadłużenia z pożyczek i listę pożyczkodawców.

Cały proces oddłużenia może być długoterminowy, w czasie, którego dłużnik musi stawić się przed syndykiem wyznaczonym do zarządzania jego majątkiem oraz przed wierzycielami. Dlatego dla dłużnika tak istotne jest posiadanie profesjonalnego wsparcia prawnego podczas przebiegu procesu upadłości konsumenckiej. 

Jesteśmy kancelarią prawną, która podejmuje się prowadzenia upadłości konsumenckiej na każdym jej etapie, bez względu na złożoność sprawy i wysokość zadłużenia. Przygotujemy wniosek, udzielimy wsparcia w pozyskaniu koniecznej dokumentacji, a w razie potrzeby nasz prawnik będzie reprezentował klienta podczas postępowania w sprawie ogłoszenia upadłości, w tym np. w kontaktach z syndykiem. 

Dłużnik będący naszym klientem może liczyć na wsparcie w przygotowaniu wniosku o zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów mieszkaniowych oraz innych środków niezbędnych do życia.