Agnieszka Poniewierka Kancelaria Radcy Prawnego

W wypadku pojawienia się niedozwolonych praktyk w miejscu zatrudnienia pokrzywdzonym przysługuje wystąpienie na drogę sądową, by zabezpieczyć swoje interesy. Prawnik od prawa pracy, zapewnia interesantom porady (również w zakresie ubezpieczeń społecznych) i reprezentuje ich w kontaktach z drugą stroną, czy przed sądem. Mieszcząca się w Krakowie kancelaria radcy prawnego specjalizuje się m.in. w tej gałęzi prawodawstwa. Jeśli potrzebują Państwo takiej pomocy – więcej informacji znajduje się poniżej.

Czym jest prawo pracy i ubezpieczeń społecznych?

Najprościej ujmując, prawo pracy to normy regulujące uprawnienia i obowiązki leżące po stronie pracodawcy i pracobiorcy. Obszar ten normuje Kodeks pracy, obowiązujący od 26 czerwca 1974 roku (z późniejszymi zmianami), a także szereg innych aktów normatywnych, co wynika też ze wspomnianej ustawy. Zagłębiając się w szczegóły zaś, należy stwierdzić, że gałąź ta dotyczy m.in.:

 • umów między pracodawcą a pracownikiem,
 • kwestii dyskryminacji w zakładzie ze względu na różne przymioty,
 • aspektów związanych z wynagrodzeniem i innymi świadczeniami,
 • uprawnień pracobiorców dotyczących urlopów,
 • obowiązków wynikających z BHP i wielu innych zagadnień.

Z kolei prawo ubezpieczeń społecznych to zbiór przepisów regulujących systemy zabezpieczeń socjalnych, w tym m.in.:

 • emerytalnych,
 • rentowych,
 • chorobowych.

Aktem prawnym normującym ten obszar jest ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 roku, jak i szereg innych regulacji prawnych. Obie te gałęzie prawodawstwa są mocno rozbudowane i złożone. Mogą być jednak bardzo pomocne w zabezpieczaniu interesów pokrzywdzonych osób. Co więcej – zmiany w prawie pracy, jak i ubezpieczeń społecznych są dość dynamiczne. Wynika to z faktu, że regulują je akty prawne nie tylko na poziomie krajowym, ale i m.in. europejskim.

Jak może pomóc kancelaria w zakresie prawa pracy?

Specjalizujący się w tej dziedzinie prawnik podejmuje się najróżniejszych czynności. Kancelaria prawa pracy może m.in.:

 • reprezentować stronę w postępowaniach w sądach powszechnych, dotyczących m.in. ustalenia stosunku pracy czy odszkodowania z tytułu niezgodnego z panującymi normami rozwiązania UoP,
 • występować w imieniu klienta w sprawach o wypłatę wynagrodzenia lub innych świadczeń,
 • bronić interesu pokrzywdzonego w procesach dotyczących mobbingu czy różnego rodzaju form dyskryminacji w miejscu zatrudnienia,
 • udzielać porad prawnych z zakresu przepisów regulujących te obszary (w tym m.in. w sporach między pracodawcami a pracownikami),
 • sporządzać opinie umów, regulaminów pracowniczych i innych dokumentów regulujących kwestie związane z prawem pracy.

Ponadto adwokaci od ubezpieczeń społecznych mogą występować przed instytucjami państwowymi i innymi podmiotami w imieniu osób uprawnionych do określonych świadczeń. W związku z tym radca prawny z kancelarii w Krakowie, którego specjalnością jest prawo pracy, może m.in.:

 • przygotować odwołania do decyzji ZUS,
 • reprezentować klienta przed sądem w sporze z tą instytucją,
 • być pełnomocnikiem w sprawach o podleganie ubezpieczeniu społecznemu i uprawnień związanych np. z emeryturą, zasiłkami: chorobowym, rehabilitacyjnym czy macierzyńskim.

Kancelaria prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z Krakowa

Wypadki w miejscu zatrudnienia, niedozwolone praktyki ze strony kierownictwa w stosunku do pracowników lub nieuczciwość zatrudnionych wobec zatrudniających – to część zjawisk zdarzających się w polskich (i nie tylko) przedsiębiorstwach i instytucjach. W przypadku jakichkolwiek przejawów dyskryminacji czy nieuczciwych praktyk ze strony pracodawcy lub współpracownika – należy działać. Podobnie jak w sytuacji, gdy odpowiedzialne za obsługę ubezpieczeń społecznych instytucje podejmują wobec uprawnionego niesłuszne decyzje. Prawo pracy, jak i pokrewne regulacje, powstały po to, aby chronić interesy pokrzywdzonych. Aby umówić się z adwokatem na konsultację w tej sprawie, należy zadzwonić na numer podany w zakładce „Kontakt”. W Krakowie przy ulicy Koszykarskiej 27B mieści się kancelaria, której radca prawny zapewnia wsparcie w takich sprawach. Można tu zasięgnąć porady, jak i znaleźć prawnika gotowego reprezentować interesy klienta w kontaktach z drugą stroną i przed sądem.