Agnieszka Poniewierka Kancelaria Radcy Prawnego

Oferta kancelarii obejmuje kompleksową pomoc prawną dedykowaną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym, w tym spółkom prawa handlowego, oraz organom administracji publicznej.
Świadczone przez nas usługi obejmują zarówno jednorazowe porady prawne, w tym sporządzanie opinii prawnych oraz pism procesowych, a także sporządzanie i negocjowanie umów, jak i stałą obsługę prawną.
Oferujemy naszym Klientom pomoc prawną w negocjacjach i mediacjach, sporach sądowych oraz sprawach administracyjnych, we wszystkich instancjach na terenie całego kraju, jak i przed Sądem Najwyższym.
Wynagrodzenie za świadczone usługi zawsze ustalamy indywidualnie, dostosowując je do możliwości finansowych Klienta, mając przy tym na względzie charakter współpracy, stopień zawiłości sprawy oraz wymagany nakład pracy.