Agnieszka Poniewierka Kancelaria Radcy Prawnego

Dla wielu osób, pojęcia radca prawny i adwokat są ze sobą tożsame. Niekiedy pełnią oni tę samą rolę, jednakże warto wiedzieć, jakie różnice tak naprawdę dzielą te dwa zawody i jak to wygląda w praktyce.

Wcześniej, adwokatem można było określić osobę, która prowadzi samodzielną działalność lub spółkę. To on wybierał sobie sprawy, którymi miał się zająć, a w ich prowadzeniu ograniczały go przesłanki etyczne, rozsądek, przepisy prawa i co najważniejsze – dobro reprezentowanego przez siebie klienta.

Jaka jest różnica między adwokatem a radcą prawnym?

Radca prawny był osobą, którą postrzegano jako byt zależny, który zazwyczaj działał w zakresie aktualnych spraw przedsiębiorców. Rzadko pojawiał się w sądzie i nie prowadził spraw rodzinnych. Zasady te, wciąż są praktykowane, jednakże zakres działań zarówno adwokata, jak i radcy prawnego został znacznie poszerzony. Adwokat nie jest już wyłącznie podmiotem niezależnym, a  radca prawny podmiotem zależnym.

Rodzaj umowy a zawody prawnicze

Dla przykładu, adwokat na podstawie danej umowy może świadczyć usługi na rzecz innego podmiotu gospodarczego.. Obowiązuje go umowa, przypominająca umowę o pracę, dlatego mimo swojej teoretycznej niezależności, ma on pewne zobowiązania, których musi przestrzegać.
Jeśli chodzi o radcę prawnego, to może także prowadzić on własną praktykę i samodzielnie zajmuje się sprawami klientów, stawia się przed sądem, podejmuje ważne decyzje i wykonuje swój zawód z pełnią pasji oraz zaangażowania.

Dawne przepisy a adwokaci na terenie Krakowa

Zanim w życie weszła zmiana przepisów, różnicą między adwokatem a radcą prawnym była tylko jednostronna (chodzi oczywiście o adwokata) możliwość obrony klienta w postępowaniach karnych i karnoskarbowych, jednak radcowie prawni zyskali tę możliwość w 2015 roku. Obecnie główną różnicą jest fakt, że radca prawny może zostać zatrudniony przez dany podmiot gospodarczy na podstawie stosunku pracy, natomiast adwokat musi posiadać własną działalność gospodarczą lub być współwłaścicielem spółki partnerskiej.

Samodzielnie zdobyta wiedza adwokata lub radcy prawnego

Nie można zatem stwierdzić, że przedstawiciel danego zawodu będzie wykazywał się większą lub mniejszą wiedzą, ponieważ wynika ona nie z tytułu, ale samodzielnie zdobytej wiedzy. Jest to dziwne zjawisko w naszym państwie, ponieważ w innych krajach Europy nie występuje takie powiązanie względem uprawnień - teoretycznie - różnych zawodów prawniczych. Zarówno radca prawny jak i adwokat pomogą klientowi w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego. Co więcej, radca prawny na równi z adwokatem może reprezentować klienta przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, organami władzy publicznej itd.


Nasza Kancelaria od dawna zajmuje się rzetelną obsługą prawną klientów. Dzięki doświadczeniu możemy skutecznie zająć się reprezentacją spraw Klienta w każdej instytucji. Staramy się zawsze służyć radą i traktować każdą osobę indywidualnie. Posiadając dozę empatii, wykazujemy się pełnym profesjonalizmem w niesieniu pomocy naszym Klientom.