szybki kontakt 531 695 117 / 669 524 010

Agnieszka Poniewierka Kancelaria Radcy Prawnego

Decyzja środowiskowa, a raczej decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest decyzją, którą wydaje się w przypadku czynności mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jest ona decyzją administracyjną, której celem jest jak największe ograniczenie możliwości pogorszenia stanu środowiska. Przed uzyskaniem decyzji przeprowadza się na przykład konsultacje społeczne. Decyzja środowiskowa poprzedza decyzję o pozwoleniu na budowę i decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Kiedy potrzebna jest decyzja środowiskowa?

Na samym początku warto dowiedzieć się, czy planowana inwestycja nie wymaga decyzji środowiskowej. Lista tych inwestycji została określona przez rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 roku. Jeśli znajdą Państwo na tej liście swoją inwestycję, konieczne będzie uzyskanie omawianej decyzji. Jest ona również potrzebna w przypadku rozbudowy, a także przebudowy zrealizowanego już przedsięwzięcia wymienionego w owym rozporządzeniu.

Kiedy decyzja środowiskowa nie jest potrzebna?

Jeżeli wyłącznym celem Państwa działania jest zwiększenie obronności i bezpieczeństwa państwa lub prowadzenie działań ratowniczych i usuwanie zagrożeń dla ludności – będą Państwo zwolnieni z pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Warto jednak pamiętać, że konieczne jest wcześniejsze poinformowanie odpowiednich organów (regionalną dyrekcję ochrony środowiska). Owe organy mogą jednak się sprzeciwić, wtedy konieczne będzie uzyskanie decyzji środowiskowej.

Decyzja środowiskowa w Krakowie

Ocena odbywa się zawsze, kiedy przedsięwzięcie może znacznie oddziaływać na środowisko. Jednakże w przypadku przedsięwzięć, które tylko potencjalnie mogą swoje piętno odcisnąć na środowisku – urząd zdecyduje, czy przeprowadzenie oceny jest konieczne. Kiedy urząd będzie oceniał, należy złożyć raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Nasza kancelaria radcy prawnego może Państwu pomóc w tej materii!

Jak długo zajmie uzyskanie decyzji środowiskowej?

Zazwyczaj powinno to zająć miesiąc, jednak w przypadku bardziej skomplikowanych spraw – dwa miesiące.
Jest to szacowany czas, nieuwzględniający uzyskiwania zgody, opinii, a także okresów zawieszenia postępowania.

Jak się odwołać w przypadku negatywnej decyzji?

Zarówno Państwu, jak i urzędowi przysługuje termin czternastu dni (od otrzymania tej decyzji) na wniesienie odwołania. Odwołanie należy złożyć w urzędzie, który wydał decyzję. Na niektóre postanowienia wydane w trakcie postępowania mogą Państwo złożyć zażalenie w terminie siedmiu dni od otrzymania danego postanowienia.

Jakie dokumenty są potrzebne do otrzymania decyzji środowiskowej?


-Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
-Wniosek o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko
-Karta informacyjna przedsięwzięcia
-Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
-Mapa
-Mapa ewidencyjna
-Mapa sytuacyjno-wysokościowa
-Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
-Wypis z rejestru gruntów
-Dokument pozwalający na ustalenie stron postępowania
-Wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych, polegających na wycince drzew i krzewów
-Analiza kosztów i korzyści
-Dowód zapłacenia opłaty skarbowej
-Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych
-Dowód zapłacenia opłaty skarbowej przez pełnomocnictwo

Ile kosztuje decyzja środowiskowa?

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi 205 złotych, jednak w przypadku działania przez pełnomocnika (np. radcę prawnego), trzeba za udzielenie pełnomocnictwa zapłacić 17 złotych.