szybki kontakt 531 695 117 / 669 524 010

Agnieszka Poniewierka Kancelaria Radcy Prawnego

Jest ono decyzją administracyjną, którą otrzymuje się na drodze postępowania administracyjnego. Zezwala na rozpoczęcie budowania lub wykonywania innych czynności budowlanych. Niestety, nie jest ona wystarczająca, konieczna jest również zgodność z kodeksem postępowania administracyjnego, aby rozpocząć prace budowlane.
Tydzień przed rozpoczęciem budowy, należy powiadomić o tym odpowiednie organy nadzoru budowlanego. Budowę można rozpocząć, jeżeli owe organy nie wniosą sprzeciwu.

Czym są warunki zabudowy?

Są to pewne wyznaczniki, na podstawie których może zostać wydana decyzja o warunkach zabudowy. Mowa tutaj między innymi o linii zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy w kontekście wielkości działki, szerokość elewacji frontowej, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej i geometria dachu.

Warunki zabudowy:

-Teren musi mieć dostęp do drogi publicznej.
-Przynajmniej jedna sąsiednia działka tej samej drogi publicznej jest zbudowana w sposób, który pozwala określić wymagania nowej zabudowy według zasady dobrego sąsiedztwa.
-Sieć uzbrojenia terenu jest wystarczająca dla planowanej budowy.
-Decyzja musi być zgodna z odrębnymi przepisami.
-Nie jest wymagana zgoda na danym terenie w kwestii zmian np. gruntów rolnych na nierolnicze.

Pozwolenie na budowę oraz warunki zabudowy w Krakowie


Potrzebujesz pomocy? Serdecznie zapraszamy do kontaktu! Kancelaria Radcy Prawnego pomoże Ci, jeżeli planujesz budowę!