Agnieszka Poniewierka Kancelaria Radcy Prawnego

W ramach usług, jakie świadczy kancelaria radcy prawnego w Krakowie, oferujemy wsparcie dla Klientów indywidualnych oraz firmowych. Zakres spraw, jakie prowadzimy, jest rozbudowany, bo specjalizujemy się w różnych dziedzinach takich jak m.in. prawo pracy, gospodarcze, rodzinne, administracyjne, budowlane. Oznacza to, że osoby fizyczne oraz podmioty prowadzące działalność mają możliwość skorzystania z doradztwa prawnika w zakresie bieżących problemów lub udzielenia mu pełnomocnictwa.

W jakim zakresie pomaga prawnik?

Jeśli chodzi o prawo pracy, radca prawny świadczy pomoc, która w szczególności polega na:

  • udzielaniu porad i konsultacji,

  • analizowaniu umów i różnych pism procesowych,

  • sporządzaniu opinii,

  • opracowywaniu projektów aktów prawnych,

  • występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Wszelkie działania, jakie podejmują radcy prawni w Krakowie, mają na celu ochronę interesów podmiotów.

Pomoc radcy prawnego dla Klientów indywidualnych

W przypadku osób prywatnych zakres wsparcia ze strony prawnika obejmuje przede wszystkim prowadzenie spraw rodzinnych, cywilnych czy odszkodowawczych. Rozwód, podział majątku, opieki nad dziećmi czy inne kwestie, które regulowane są w związku z formalnym rozstaniem małżonków, to tematy niezwykle delikatne, wzbudzające zazwyczaj trudne emocje. Prawnik jest osobą, która oferuje wsparcie w trakcie procesu. 

Prawo pracy jest kolejną dziedziną, w jakiej pomagamy Klientom – pracownikom potrzebującym porady czy reprezentacji w sprawach związanych m.in. z niezasadnym wypowiedzeniem umowy, zaległymi wynagrodzeniami, wypadkami podczas realizacji obowiązków służbowych, mobbingiem czy dyskryminacją.

Prowadzimy także analizy umów cywilnych, jakie zawierają Klienci indywidualni, pomagamy w konstruowaniu treści kontraktów oraz w dochodzeniu odszkodowań. Radcy prawni z kancelarii zajmują się również odwołaniami od decyzji np. ZUS-u w zakresie zasiłków, świadczeń emerytalnych czy rentowych.

Wsparcie prawne dla Klientów biznesowych

Kancelaria radcy prawnego w Krakowie oferuje prowadzenie spraw regulowanych m.in. przez prawo pracy, gospodarcze, administracyjne czy budowlane. Z pomocy może skorzystać zarówno firma jednoosobowa, spółka, jak i korporacja. W ramach świadczonych usług zapewniamy obsługę w takim wymiarze, jaki życzy sobie Klient. Współpracujemy zarówno w ramach jednorazowych zleceń, jak i stałej umowy.

W szczególności pomagamy przedsiębiorcom w sprawach związanych z prawem pracy, przygotowując dla nich wszelkiego rodzaju dokumentację pracowniczą, służąc bieżącym doradztwem oraz reprezentując mocodawców przed różnymi instytucjami i sądami. Prawnik proponuje również wsparcie przy zakładaniu spółek czy w innych kwestiach dotyczących zmian organizacyjno-prawnych danego podmiotu.

W związku z tym, że radca zobowiązany jest działać zgodnie z zasadami etyki zawodowej, zachowuje w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w trakcie udzielenia Klientowi pomocy.